Actueel Nieuws Overzicht

over Rotterdamse Huurders

Splitsing Vestia in drie losse woningcorporaties.

Vragen en antwoorden over de splitsing van Vestia

Zie:

Proef in Rotterdamse wijken Carnisse en Hillesluis: Bewoners meer zeggenschap over sloop en renovatie

Als in de toekomst sloop of renovatie nodig is in de Rotterdamse wijken Carnisse of Hillesluis, dan kunnen bewoners ...

Oplossing voor woningcorporatie Vestia op koers

250 woningcorporaties leveren een bijdrage om de financiële problemen van woningcorporatie Vestia structureel op te lossen. Ook aan de financiële en fis...

Van raadsbesluit tot sloopkogel: de strijd om de Tweebosbuurt

Na drie jaar aan discussies, protesten en rechtzaken lijkt het erop dat de bewoners van de Tweebosbuurt het onderspit hebben gedolven. De sloopwerkzaamheden...

Zet recht op huisvesting centraal

Zet het recht op huisvesting voor iedereen centraal in het Nederlandse woonbeleid. Dat is de kern van een oproep van het Rotterdamse bewonersinitiatief Recht op Stad, die zij same...

VN stelt vragen over Rotterdamse woonvisie en wijkvernieuwing Tweebosbuurt

De Verenigde Naties (VN) stellen vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over het woonbeleid in Nederland en de gemeente Rotterdam, he...

VN-rapporteurs: Rotterdams woonbeleid in strijd met mensenrechten

Het Rotterdamse woonbeleid is op meerdere gronden strijdig met mensenrechten en het recht op betaalbare huisvesting. Dat schrijven VN-rapporteurs in een...

Woningcorporaties schieten Vestia te hulp: ‘Volkshuisvesting staat voorop’

Woningcorporaties hebben in grote meerderheid besloten dat zij een financiële bijdrage willen leveren om de Rotterdamse corpor...

BZK, WSW en Aw zetten zich in voor oplossing woningcorporatie Vestia

Minister Ollongren (Wonen), waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw spannen zich in om samen met Aedes en Vestia een structurele oplossing te...

Brief Huurdersraad - ‘Steun het plan en red ons: huurders van Vestia!’

Huurdersraad | Vestia heeft een plan gemaakt om definitief uit de financiële crisis te komen. Ze heeft alle woningcorpor...

Woonbond positief over oplossen financiële problemen Vestia, maar kritisch over rol van het Rijk

Woningcorporaties besluiten op 9 februari over het plan van corporatiekoepel Aedes en Vestia om de financiële probl...

Vestia splitst in drie corporaties vanwege de slechte financiële situatie

Vestia | Na tien jaar saneren, moeten we helaas concluderen dat we volkshuisvestelijk nog steeds onvoldoende presteren. Dat be...

Voorstel structurele oplossing woningcorporatie Vestia

Woningcorporaties bespreken binnenkort een voorstel om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Vestia kan haar taken voor huurders en gemeenten pas wee...

Huuropzegging en sociaal plan voor huurders Patrimoniums Hof

Huurders van de Patrimoniums Hof hebben deze maand een huuropzegging ontvangen van Vestia. Bewoners staan nu voor de keuze deze huuropzegging aan de ...

SHRV op zoek naar actieve Vestia huurders

De SHRV is op zoek naar Vestia huurders in Rotterdam die zich willen inzetten voor hun complex en haar bewoners of dit reeds doen individueel of in een bewonerscommissi...

Woningcorporaties zijn nog niet van Vestia af

Derivatenschandaal | Na het derivatenschandaal moeten woningcorporaties opnieuw bijspringen om Vestia te helpen.

Woningcorporaties die dachten dat he...

Na tien jaar saneren moet de sector Vestia opnieuw redden

Derivatenaffaire | Na tien jaar saneren is woningcorporatie Vestia nog altijd niet uit de financiële problemen. Andere woningcorporaties m...

Vestia verkoopt al haar vastgoed in Barendrecht

Vestia verkoopt al haar vastgoed in Barendrecht aan Havensteder, Patrimonium en Wooncompas

BARENDRECHT – Vestia tekende onlangs de koopoveree...

Moeizaam akkoord over sloop Tweebosbuurt in Rotterdam

Woningcorporatie Vestia De sloop van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid wordt mogelijk iets afgeschaald. Na fel protest en bemiddeling mogen de overgebleven bewoners...

Gejubel blijft uit in de Tweebosbuurt na renovatievoorstel van Vestia

Honderden mensen zijn inmiddels al vertrokken uit de Tweebosbuurt, de wijk met sociale huurwoningen in Rotterdam-Feijenoord die is aangewezen voor s...

Is gasloos in Rotterdam kansloos, Vestia?

Opinie 010

Een groot project om woningen van het gas te halen staat op het spel omdat Vestia zich voorlopig terugtrekt. Ten onrechte, zegt René Segers-Hoogendoorn....

Burgemeester en wethouder in de Tweebosbuurt: zij kwamen, zij zagen en vertrokken weer

Ahmed Abdillahi en Mustapha Eaisaouiyen schrijven een columnserie als bewoners van de Rotterdamse Tweebosbuurt. Een reeks over verz...

Rotterdam wil van het gas af, maar Vestia trapt op de rem

‘Dat gaat onze huurders centen kosten’

Rotterdam wil tienduizenden woningen van het gas halen, maar Vestia trapt op de rem. De woning...

Huurder sociale huurwoning moet langer wachten en is duurder uit

De wachttijd voor een sociale huurwoning is de afgelopen jaren flink toegenomen, huurprijzen zijn gestegen en huurders zijn fors meer kwijt aan w...

Weg met de wooncrisis

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat k...

Waar blijven toch al die nieuwe woningen in Rotterdam?

Woningen Bouwen: het was dé verkiezingsbelofte waarmee de VVD als electorale winnaar uit de bus kwam in 2018. Er moeten niet alleen véél wonin...

Monumenten in Rotterdam-Zuid: Vestia Patrimoniums Hof

Unieke en experimentele woningbouw: Rotterdam-Zuid heeft meer monumenten dan je denkt

We spreken Estourgie in het Patrimoniums Hof in de wijk...

Ineens 5.000 sociale woningen minder in Rotterdam

Rotterdam heeft minder goedkope woningen dan gedacht. Geen reden om het woningbeleid te herzien, zegt wethouder Kurvers.

Is de Woonvisie geen aso...

Veel huurders in de knel na huurverhoging

Veel huurders komen in de knel nu hun inkomsten gelijk blijven of gedeeltelijk wegvallen, terwijl voor velen per 1 juli wel een huurverhoging is ingegaan. Dat blijkt uit een on...

Onduidelijkheid over mogelijkheden huurmatiging Vestia

Vestia voert de afspraken uit het sociaal huurakkoord over huurbevriezing of huurverlaging niet uit.

De Woonbond maakte samen met corporatie...

Senioren niet meer uitgezonderd van extra huurverhoging

Senioren met een middeninkomen moeten hogere huren gaan betalen. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Huur en Inkomensgrenzen’, dat na het zomerreces door d...

Woningen Tweebosbuurt zijn zo slecht niet

Rapport boven water: woningen Tweebosbuurt zijn zo slecht niet

De bewoners van de Tweebosbuurt hebben een nieuw wapen in handen tegen de sloop van hun bu...

Woonlasten steeds vaker te hoog voor inkomen huurder

Er zijn steeds meer huurders bij een woningcorporatie met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kled...

Liftproblemen flats Aalsdijk in IJsselmonde

De Bewonerscommissie Aalsdijk heeft vrijdag 3 juli van Vestia een mail ontvangen waarin vermeld staat dat de handtekeningen gezet zijn door zowel Vestia als Premium Lokalifte...

Aboutaleb bezoekt veelbesproken Tweebosbuurt

Burgemeester Aboutaleb vindt dat woningcorporatie Vestia beter naar de bewoners van de Rotterdamse Tweebosbuurt moet luisteren.

Dat zei hij woensdagm...

Voorlopig geen SHRV-bijeenkomst mogelijk

Door de coronacrisis zal het tot nader order niet mogelijk zijn een bijeenkomst te houden van de SHRV met Vestia-huurders.

Betrokkenen zullen in plaats daarvan bericht ont...

Ontevreden huurders maken zwartboek over Vestia

Huurders van Vestia-woningen hebben woensdag 20 mei een zwartboek overhandigd met slechte ervaringen aan de directie van de woningcorporatie. Van de ruim 1600 kla...

KPMG en Deloitte schikken met Vestia

Acht jaar na het Vestia-schandaal hebben de twee accountants met de corporatie geschikt. Samen betalen zij 25 miljoen.

Woningcorporatie Vestia en de accountan...

Intentieovereenkomsten voor overname 10.000 woningen Vestia

Zestien woningcorporaties, zes gemeenten, twee provincies, Aedes en minister Ollongren tekenden op 12 mei 2020 intentieovereenkomsten voor de overname...

Steun Rijk gevraagd bij opkopen huurwoningen Vestia

Brandbrief. De noodlijdende corporatie Vestia verkoopt huurwoningen. Om ze voor de sociale sector te behouden, willen regionale overheden hulp van de...

Bewoners Tweebosbuurt staan open voor bemiddeling

De gemeenteraad in Rotterdam praatte donderdagavond over de omstreden sloop en herbouw van de Tweebosbuurt. De rechter besloot eerder deze maand dat de bewoners van een...

Vestia vecht uitspraak over Tweebosbuurt aan

Vestia gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de Rotterdamse Tweebosbuurt. De rechter stelde de wooncorporatie op 10 januari in het ongelijk. Vestia wil de ...

Rechter blokkeert sloop van Rotterdamse Tweebosbuurt, maar de coalitie blijft voor

Vijf vragen. De sloop van 535 sociale huurwoningen in Rotterdam-Zuid is nog niet van tafel. De vraag is wat bemiddelin...

Vestia mag 17 huurovereenkomsten Tweebosbuurt niet beeindigen

De kantonrechter in Rotterdam heeft de vordering van Vestia om een aantal huurovereenkomsten te beëindigen afgewezen. Vestia heeft het voornemen om 535...

Bewoners tweebosbuurt mogen volgens de Rechter blijven

Bewoners van een aantal woningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt hoeven voorlopig hun huis niet uit. De kantonrechter heeft een streep gehaald door de be&eu...

Vestia stelt sloop en herbouw in Rotterdam uit na vonnis

Woningcorporatie Vestia gaat de sloop van honderden sociale woningen in de Tweebosbuurt in Rotterdam uitstellen. Het plan was om daarmee op 1 april te be...

Vestia verhaalt schade op bewoners van de Tweebosbuurt

Vestia gaat de schade van weggehaalde stalen platen voor lege woningen verhalen op bewoners van de met sloop bedreigde Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. Ook wordt aa...

Prestatieafspraken Rotterdam 2020-2021 door de Huurdersraad slechts deels ondertekend

Gistermiddag vond de ondertekening plaats van de prestatieafspraken 2020-2021 tussen de gemeente Rotterdam, Vestia ...

Vestia biedt Tweebossers schimmelwoningen aan

In de Tweebosbuurt in de Rotterdamse Afrikaanderwijk dreigt voor 600 goede en betaalbare woningen sloop door verhuurder Vestia. De bewoners van de Tweebosbuurt en h...

Vestia maakt er een zooitje van

Woningcorporatie in problemen door rente. (januari 2012)

De grootste woningcorporatie van Nederland, Vestia, is door de lage rente in financiële prob...

Patrimoniums Hof vergeefs naar rechter

Ze wisten dat hun missie onzeker was, maar hoopten dat de rechter toch naar hun verhaal zou luisteren. Dat gebeurde niet. De bewonerscommissie van de Rotterdamse Patrimoni...

Vestia mag huurwoningen uit de sociale sector halen

Vestia mag van de Haagse rechtbank in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas honderden sociale huurwoningen lib...

Raad van State en Gerechtshof in strijd om Wielewaal

De naoorlogse Rotterdamse wijk Wielewaal moet op de schop, dat vindt iedereen. Maar hoe? Terwijl de renovatie al is begonnen, daagt de bewonersvereniging de ...

Tweebosbuurt voor de Rechter

Opnieuw stonden woensdag tientallen bewoners uit de Rotterdamse Tweebosbuurt voor de rechter. Een groep bewoners wil niet weg uit de buurt die volgens plan vanaf april 2020 gesloopt en...

Miljoenen tekort bij woningcorporatie Vestia

Vestia moet opnieuw aankloppen bij andere woningcorporaties voor hulp. Het bedrijf komt 180 miljoen euro tekort voor het nakomen van afspraken over bijvoorbeeld het ...

Woondeal zuidelijke Randstad: Meer huizen, minder huur en prefabhuizen

Wonen in de Randstad moet de komende zes jaar een stuk aantrekkelijker worden. Niet alleen moeten er de komende jaren flink wat betaalbare ...

Gemeenteraad legt Addendum Woonvisie 2030 vast

Duizenden nieuwbouwwoningen extra en minder woningen slopen. Plus meer aandacht voor woningen betaalbaar verduurzamen. Dat is de kern van het Addendum Woonvisie 20...

Adres gegevens

De Savornin Lohmanlaan 157
3038 NJ Rotterdam

E: info@shrv.nl

Wij ontvangen graag uw bericht