Nieuwsbericht

Nieuwsoverzicht

Liftproblemen flats Aalsdijk in IJsselmonde

De Bewonerscommissie Aalsdijk heeft vrijdag 3 juli van Vestia een mail ontvangen waarin vermeld staat dat de handtekeningen gezet zijn door zowel Vestia als Premium Lokaliften onder het contract voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de liften.

De opdracht is door Vestia verstrekt en de onderdelen hiervoor zijn door Premium Loka liften besteld. Het onderhoud begint in week 39 bij de Oostflat en loopt tot week 51 bij de Westflat. Per lift (4 liften) zijn er 15 werkdagen nodig. De noodlift van Reco zal wanneer het onderhoud aan de Oostflat afgerond is, verplaatst worden naar de Westflat. De Bewonerscommissie Aalsdijk vindt het fijn dat door al hun inzet, het voorleggen aan de Geschillencommissie en het artikel in het AD dit uiteindelijk  heeft geleid tot een planning op schrift voor de uitvoering van het lift onderhoud.

De oorspronkelijke toezegging was maart 2020 dus we vinden betreuren het wel dat we nu moeten wachten tot september 2020. Mede voor de bewoners van wie de woning zich achter de noodlift bevindt. Zij zitten  dan circa 4 en halve maand in deze situatie. We hopen dat Vestia de bewoners van deze 12 woningen wel met iets tegemoet zullen komen voor de overlast.

Het geschil wat wij voorgelegd hebben bij de Geschillencommissie is ontvankelijk verklaard en zou 3 september 2020 behandeld gaan worden.

De Bewonerscommissie heeft na overleg inmiddels besloten het geschil in te trekken in de hoop dat alle partijen zich houden aan de afspraak. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij dit opnieuw voor leggen.

Noodlift Flat Aalsdijk

Meer Weten