SHRv Downloads

voor Rotterdamse Huurders

Documenten


Vestia en de Huurdersraad Vestia vinden participatie van huurders heel belangrijk. Vestia weet graag wat voor huurders van belang is om daar, binnen de mogelijkheden, zo goed mogelijk rekening mee te houden. Want huurders weten wat er leeft en speelt in hun wijk en woongebouw. Bewonerscommissies zijn daarom een samenwerkingspartner voor Vestia. Samen met de Huurdersraad Vestia heeft Vestia deze handleiding voor bewonerscommissies gemaakt. Bewonerscommissies en de medewerkers van Vestia zien in deze handleiding hoe we met elkaar willen samenwerken en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.


In deze brochure wordt de SHRV geintroduceerd.


Adres gegevens

De Savornin Lohmanlaan 157
3038 NJ Rotterdam

E: info@shrv.nl

Wij ontvangen graag uw bericht