Nieuwsbericht

Nieuwsoverzicht

Vestia maakt er een zooitje van

Woningcorporatie in problemen door rente. (januari 2012)

De grootste woningcorporatie van Nederland, Vestia, is door de lage rente in financiële problemen gekomen. De woningcorporatie uit Rotterdam moet van de schuldeisers, de banken, geld bijstorten.

Vestia zelf zegt dat de woningcorporatie inmiddels borgstellingen heeft gekregen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Daarmee zijn de acute geldproblemen opgelost, aldus een woordvoerder.Op dit moment onderhandelt Vestia met banken over de precieze uitwerking van een lening van ruim 1 miljard euro. De woningcorporatie twijfelt er niet aan dat die lening er komt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met Vestia gesproken over de financiële positie, maar wil niet ingaan op de situatie van de woningcorporatie. Ook het waarborgfonds zegt niets over de geldproblemen. Het fonds wil wel kwijt dat afgezien van Vestia geen andere woningcorporaties in de problemen zitten.

Meldt de NOS op 30 januari 2012.

 

Reactie Vestia op berichtgeving in de media 30 januari 2012.

Vanmorgen meldt het Financieel Dagblad als opening dat Vestia in grote financiële problemen zit. Dat is niet aan de orde. Door de lage rentestand vragen banken extra onderpand op derivatencontracten. De derivatenportefeuille dient er toe om de rente op de vaak 50 jarige leningen de hele looptijd zoveel mogelijk gelijk te houden. Een rente percentage van 2,5 procent is in historisch perspectief onwaarschijnlijk laag.

Vestia heeft op het ogenblik voldoende liquide middelen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Daarnaast is Vestia actief bezig om haar derivatenportefeuille af te bouwen om daarmee toekomstige liquiditeitsrisico´s te beperken. Dit alles onder borgstelling van het WSW via bestaande regelingen. Het verstrekken van extra onderpand aan de banken heeft geen invloed op de lopende gang van zaken en heeft geen gevolgen voor de huurders.

Reageerd Vestia nog op dezelfde 30 januari 2012.

 

Als Vestia valt, dreigt voor meer corporaties malaise. (februari 2012)

De Rotterdamse woningcorporatie Vestia vecht tegen een faillissement. Als de geldproblemen niet worden opgelost, kunnen ook andere corporaties in de problemen komen.

De Tweede Kamer is dinsdag vertrouwelijk ingelicht over de situatie door minister Spies van Binnenlandse Zaken. Over de inhoud wilden Kamerleden in het belang van een oplossing niets kwijt. 'Duidelijk is dat het om een systeemcorporatie gaat, die net als grote banken niet mag omvallen', zei Jacques Monasch (PvdA)

Vestia, met bijna tachtigduizend huurwoningen de grootste huisbaas van Nederland, verkeert in grote financiële problemen doordat het minimaal 10 miljard euro aan zogeheten derivaten bezit, complexe financiële producten die verzekeren tegen een rentestijging in de toekomst. Doordat de rente de laatste twee jaar tijdens de crisis daalde tot rond 2 procent en nog jaren laag kan blijven, eisen banken dat Vestia honderden miljoenen 'bijstort' als onderpand. Vestia heeft dat geld niet, en voor afbouwen van de derivatenportefeuille is er te weinig cash. Vijf corporaties springen daarom bij.

Het probleem blijft niet tot Vestia beperkt. Van de 150 woningcorporaties hebben er 70 derivaten in hun portefeuille. Ruim de helft daarvan heeft al moeten bijstorten. Goed ingevoerde bronnen in de corporatiebranche vergelijken de situatie bij Vestia met de Ceteco-affaire, waarbij de provincie Zuid-Holland eind vorige eeuw zonder toestemming speculeerde met overheidsmiddelen bij een handelshuis, en honderden miljoenen verloor. Zij hekelen het feit dat woningcorporaties speculeren met derivaten, terwijl de handel in zulke complexe financiële producten juist aan de basis van de kredietcrisis heeft gestaan.

Voegt de Volkskrant hier aan toe op 1 februari 2012.

 

Gemeenten in de knel door Vestia. (februari 2012)

Rotterdam en Den Haag moeten als 'achtervang' aan renteloze leningen verstrekken aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat Vestia bijspringt.  De problemen bij woningcorporatie Vestia kunnen tot een forse tegenvaller leiden voor Rotterdam en Den Haag. De gemeenten moeten als 'achtervang' mogelijk renteloze leningen verstrekken aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Omdat Vestia een tekort heeft van enkele miljarden euro's, springt het waarborgfonds nu bij. Indien het fonds daarvoor onvoldoende financiële middelen heeft, kan het om renteloze leningen vragen bij het Rijk en bij gemeenten. Dat zullen vooral Rotterdam en Den Haag merken: Vestia verhuurt 25 duizend woningen in Rotterdam en bijna 21 duizend in Den Haag. Vestia is voor die steden een belangrijke partner voor renovatie- en nieuwbouw.

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders besloot in december de achtervangconstructie met het waarborgfonds WSW te verlengen vanwege 'de huidige moeilijke financiële situatie waarin het land verkeert'. De problemen bij Vestia waren toen nog niet openbaar. In 2010 nam de stad een achtervang in bij het WSW voor 685 miljoen euro. Vorig jaar ging het om 398 miljoen. Volgens het college van B en W zijn de risico's 'uiterst beperkt'. Het zou hoogstens gaan om het renteverlies 'op een in het uiterste geval te verstrekken renteloze lening aan het WSW'.

Is te lezen in de Volkskrant van 9 februari 2012.

 

FIOD onderzoekt nieuwe misstanden bij Vestia (april 2012)

De FIOD doet onderzoek naar mogelijke omkoping, witwassen en belastingfraude bij woningcorporatie Vestia. Dat liet het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag weten. Er zijn tot nu toe twee verdachten in beeld, een financieel medewerker van Vestia en een tussenpersoon. Een van deze verdachten is aangehouden en blijft de komende 2 weken vastzitten, zei een woordvoerster van het OM.

Naar verluidt is de Vestiamedewerker degene die is opgepakt. De inmiddels vertrokken topman van Vestia, Erik Staal, zou niet tot de verdachten behoren. De FIOD heeft diverse doorzoekingen gedaan en heeft beslag gelegd op bankrekeningen. De omvang van de fraude is nog niet bekend.

Bericht de Volkskrant op 14 april 2012

Vestia geeft in een reactie aan het 'spijtig' te vinden dat het bedrijf weer "op een uiterst negatieve wijze in de media staat. We moeten hier echter helaas doorheen om met een schone lei te kunnen beginnen. We hebben reeds eerder aangekondigd dat mochten er strafbare feiten of anderszins laakbaar gedrag worden geconstateerd wij de schade zullen verhalen. Dat geldt zowel interne als externe partijen."

Kamer wil bonus Vestia-topman terugvorderen. De topman Vestia kreeg 3,5 miljoen mee. De val van Vestia kan andere corporaties meeslepen.

Weet RTL Nieuws nog te melden.

 

Den Haag wist al in september 2011 van Vestia (april 2012)

De gemeente Den Haag was al in september op de hoogte van de financiële situatie van woningcorporatie Vestia. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de PvdA. Het college zegt dat de gemeente Den Haag half september door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werd uitgenodigd voor een ambtelijk overleg in een “mededelende sfeer”.

Zij kregen te horen dat Vestia werd geconfronteerd met een tijdelijk financieel probleem. WSW moest 1,05 miljard euro borgen om de liquiditeitstekorten op de derivatenportefeuilles op te vangen. Door de geldende achtervangconstructie kon de gemeente pas in derde instantie worden aangesproken op de lening. Volgens het college was de achtergrond van de situatie bij Vestia toen nog niet bij hen bekend en was Vestia terughoudend in haar informatie.

Zoals iedere gemeente en het Rijk staat de gemeente Den Haag borg voor het WSW, maar heeft het geen formele positie bij het borgen van leningen van woningcorporaties, schrijft het college verder. Maar gezien de bijzondere situatie, de omvang van het woningbestand in Den Haag en Rotterdam  en het feit dat de leningen vielen in de categorie “tijdelijke liquiditeitssteun” vond wel afstemming plaats met achtervangers Den Haag, Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente kon niet meebeslissen, maar wel meedenken over verbetering van de situatie en het zoveel mogelijk beperken van de schade voor stad en huurders.

Zie ook de raadsinformatie van Den Haag.

 

Weg met de woningcorporaties. (mei 2012)

Er is geen toekomst meer voor woningcorporaties in de huidige vorm. Ze verkopen huizen te duur om hun tekorten in de sociale woningbouw te kunnen financieren. 'Dit is vragen om problemen. Dit is verdienen aan de rijken om geld te kunnen uitdelen aan de armen. Dit kan niet goed gaan.'

Expert Arthur Docters van Leeuwen, voorheen onder meer baas van de BVD en de Autoriteit Financiële Markten, wil dat de politiek een einde maakt aan de bestaande situatie.

Daar mag een aantal jaren overheen gaan, wat hem betreft. 'De corporatiesector is een zieke patiënt. Zieke patiënten moet je voorzichtig beter maken, anders gaan ze dood. Net zoals met het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek mag het allemaal best langer duren, zolang iedereen maar weet waar hij aan toe is.' Docters van Leeuwen is ook adviseur van het ministerie van Volkshuisvesting en toezichthouder bij de Amsterdamse corporatie Rochdale.

Hij vermoedt dat 'er nog meer lijken in de kast liggen' van de woningcorporaties. Hij let daarbij op de problemen met woningcorporaties als Vestia, dat speculeerde met derivaten (een soort belegging), Rochdale, waar sprake was van zelfverrijking door de ex-topman, en Woonbron, dat zich vertilde aan de aanschaf van een enorm cruiseschip.

Lezen we in het Parool op 31 mei 2012.

 

Noodlijdend Vestia zet banken buitenspel. (mei 2012)

De noodlijdende woningcorporatie Vestia heeft complete wijken in Rotterdam, Delft en Den Haag verpand aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat heeft nu het hypotheekrecht op alle Vestia-woningen. Door afstand te doen van vrijwel alle huizen staan banken als ABN Amro, JP Morgan en Deutsche Bank buitenspel.

De bliksemactie van WSW gebeurde maandag, vlak voor een overleg met elf banken. De banken zijn niet blij met de actie van het Rijk en de toezichthouders in de corporatiesector. Dat melden het Financieele Dagblad en De Telegraaf vandaag. De financiële instellingen krijgen nog miljarden euro's van Vestia, maar kunnen daar nu naar fluiten.

De woningcorporatie verkeert in financiële problemen door een risicovolle derivatenportefeuille. Eind deze maand wil het ministerie van Binnenlandse Zaken een akkoord tussen de banken en Vestia. Zonder akkoord is de kans groot dat de corporatie failliet gaat.

Bericht het AD-Rotterdam op 23 mei 2012.

 

Dreiging faillissement Vestia. (juni 2012)

Woningstichting Vestia heeft een akkoord gesloten met de banken over het aflossen van zijn schuldenlast. Vestia heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Vestia is in problemen gekomen door de aanschaf van derivaten. Dat zijn risicovolle beleggingsproducten die de woningstichting zouden moeten beschermen tegen toekomstige rentestijgingen. Omdat de rente daalde in plaats van te stijgen, kwam de woningstichting in financiële problemen. Ze heeft een schuld van 2 miljard opgebouwd bij een aantal banken. Na enkele weken van onderhandelen zijn de partijen het nu eens geworden over hoe Vestia de schuld moet terugbetalen. Het krijgt een lening van 600 miljoen euro van de banken. Die moet in tien jaar worden terugbetaald. Zelf zal de woningstichting 100 miljoen inbrengen. Ze doet daarbij een beroep op het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de toezichthouder in de sector, voor saneringssteun. Vestia had al een onderpand gestort van 1,3 miljard euro bij de banken.

De overeenkomst van Vestia met negen banken over de afkoop van bijna de hele derivatenportefeuille van de woningcorporatie is een 'noodzakelijke stap om erger te voorkomen'. Dat schrijft minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer.

De portefeuille van Vestia was te groot en ook 'naar aard niet passend' voor een corporatie, aldus de bewindsvrouw. ,,Daardoor was er zelfs een risico van faillissement. Die risico’s zijn door deze overeenkomst weggenomen, maar tegen een hoge prijs van circa 2 miljard euro verlies aan maatschappelijk gebonden vermogen dat bestemd is voor de volkshuisvesting'', schrijft Spies. Nu kan Vestia stappen zetten naar herstel, meldt ze. ,,Dat wordt een langdurig saneringstraject, waarvoor de corporatiesector nog jaren extra lasten zal moeten dragen.'' Er wordt gesproken met de koepelorganisatie Aedes over de mogelijkheden van andere corporaties om Vestia te helpen investeringsopgaven toch te realiseren.

Verkoop woningen en Derivatenportefeuille
Het aandeel in het verlies dat Vestia voor haar rekening neemt, bedraagt volgens Spies ongeveer 1,3 miljard euro, hetgeen moet worden goedgemaakt door onder meer de verkoop van 15.000 woningen in 10 jaar. Daarbij kan verkoop aan andere corporaties helpen om ook weer enige investeringsmogelijkheden te krijgen en een sanering op de lopende exploitatie te voorkomen. Vestia heeft opdracht gegeven tot een feitenonderzoek naar de totstandkoming van de derivatenportefeuille. Naar verwachting zal dit onderzoek nog deze maand worden afgerond. Ook loopt er een onderzoek naar de zeer omstreden pensioenregeling van een voormalige bestuurder en naar bepaalde transacties. In april werd Marcel de V. opgepakt. Hij was verantwoordelijk voor de derivatenportefeuille. Hij wordt verdacht van fraude. Derivaten zijn risicovolle beleggingsproducten die de woningstichting moesten beschermen tegen toekomstige rentestijgingen. Omdat de rente daalde in plaats van steeg, kwam de woningstichting in financiële problemen

Financiële regels corporaties aangepast vanaf 1 oktober 2012
Woningcorporaties die naar een bank gaan voor derivaten, verzekeringen tegen renteschommelingen, mogen dat vanaf 1 oktober 2012 alleen nog maar doen als die bank bereid is de corporatie als 'niet professionele belegger' te beschouwen. De bank heeft dan een grotere zorgplicht voor de klant. Dat maakt minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken woensdag bekend. De maatregelen volgen op het drama met woningcorporatie Vestia, die door riskant werken met derivaten zwaar in de problemen kwam.

Ook mogen de corporaties nog maar twee soorten derivaten afsluiten, de 'payer swaps' en 'rentecaps'. Alle andere derivaten zijn niet meer geoorloofd. De geoorloofde derivaten mogen ook alleen maar worden afgesloten als de corporatie al genoeg in kas heeft om bepaalde schommelingen op te vangen. Corporaties kunnen varianten die ze al hebben, wel houden. Maar die varianten mogen dan weer geen clausules hebben die het toezicht belemmeren. Er mag ook niet meer worden gespeculeerd met de contracten: ze mogen niet worden doorverkocht en evenmin worden afgesloten op een dalende rente. Ze mogen echt alleen maar gelden als verzekering tegen rentestijgingen.

 

Saneringsheffing corporaties fors omhoog door Vestiadebacle. (augustus 2012)

Het bestuur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft de noodlijdende woningcorporatie Vestia financiële steun toegezegd van maximaal € 675 miljoen plus rente. Om dit te bekostigen moeten alle corporaties vanaf 2013 een saneringsbijdrage tussen 1 en 5 procent gaan betalen. Dit schrijft het CFV in een brief aan alle corporatiebestuurders.

De saneringssteun maakt deel uit van het reddingsplan, waarover Vestia, de betrokken banken, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds het op 17 augustus tot in detail eens werden. Het is bedoeld om de derivatenportefeuille waarop Vestia miljarden verlies leed, zorgvuldig te kunnen afbouwen.

Bron Woonbond (21 augustus 2012).

 

Noodlijdend Vestia eist miljoenen terug van ex-topman. (december 2012)

Bij de Rotterdamse rechtbank is de noodlijdende woningcorporatie Vestia een procedure begonnen om de gouden handdruk van oud-bestuurder Erik Staal terug te krijgen. De topman, die mede verantwoordelijk wordt gehouden voor het bankroet van Nederlands grootste corporatie, kreeg 3,5 miljoen euro mee.

Onderzoeksbureau Integis, gespecialiseerd in integriteitskwesties, constateert dat bij besluiten over de beloning van Staal regelmatig statuten en interne regels zijn overtreden. De toenmalige commissarissen hielden onvoldoende toezicht. Het bureau nam de arbeidsvoorwaarden van de topman onder de loep. Volgens Vestia waren salaris en pensioen van Staal op een "uitzonderlijk en onverantwoord hoog" niveau, "niet passend bij een corporatie van welke omvang ook". Daarmee is de hele sector in een kwaad daglicht gesteld, verklaart ze.

Is te lezen in Trouw.

 

Oud-topman Vestia mag vertrekpremie van 3,5 miljoen houden. (september 2014)

Voormalig Vestia-topman Erik Staal hoeft zijn vertrekpremie van 3,5 miljoen euro niet in te leveren. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten.

Vestia had de rechter gevraagd om de toekenning van de vertrekpremie terug te draaien. Maar volgens de rechtbank is daar geen juridische grond voor aanwezig. Die riante vergoeding die de topman meekreeg, leidde tot ophef en vragen in de Tweede Kamer.

De woningcorporatie kwam in 2012 in grote financiële problemen doordat het een grote hoeveelheid risicovolle derivaten in bezit had. Die moesten worden afgekocht en dat kostte 1,9 miljard euro. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

Vestia is teleurgesteld over de uitspraak, maar ziet af van een hoger beroep. De woningcorporatie zegt zich nu verder te richten op de aansprakelijkstelling van oud-bestuurder Staal en ex-leden van de raad van commissarissen voor de schade van het derivatendebacle van in totaal 2,1 miljard euro. De procedures hierover lopen eveneens bij de rechtbank in Rotterdam. 'Voor ons is de kous nog niet af', aldus het Vestia-bestuur.

Blijkt uit het Parool van 3 september 2014.

 

Parlementaire enquête woningcorporaties (2012-2014) (december 2014)

Op 16 april 2013 besloot de Tweede Kamer een parlementaire enquête in te stellen naar de opzet en het functioneren van woningcorporaties. Aanleiding hiervoor waren de vele misstanden bij woningcorporaties, zoals de financiële problemen bij Vestia. Omdat de negatieve gevolgen hiervan vooral bij huurders terechtkomen, moet het onderzoek bijdragen aan een beter woningcorporatiestelsel.

De enquêtecommissie stond onder leiding van Roland van Vliet (ex-PVV). Op 30 oktober 2014 presenteerde de enquêtecommissie haar rapport 'Ver van huis'. Zij concludeerde dat ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel incidenten in de corporatiesector in de hand hebben gewerkt.

In december 2014 vonden debatten met de commissie en met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst plaats, waarin de analyse en hoofdconclusies van het enquêterapport werden onderschreven.

Meer Lezen op Parlement.Com.

 

Wie is wie in de Vestia-fraude

Zie ook de Volkskrant , .Marcel de Vries ,

Nuttige Links:

Derivatenman Marcel de Vries van Vestia voor parlementaire commissie

Oud Vestia-werknemer moet 11,5 miljoen euro betalen

Drie jaar cel voor oud-topman Vestia

Eis OM tegen Vestia-fraudeurs: tot 4,5 jaar cel

RTL nieuws Resultaten voor 'derivaten vestia'

RTL nieuws Enquête woningcorporaties

Oud-Vestia topman Erik Staal betaalt miljoenen terug aan stichting Zuid-Afrika

Erik Staal verkoopt luxueuze villa op Bonaire

Vestia-schikt-met-oud-topman-staal-en-commissarissen

Oud-topman Staal schikt voor 1 miljoen met Vestia

Ex-topman Vestia komt vrij, maar mag het land niet uit. AD-Rotterdam (19 april 2017)

Vestia geschokt over fraude voormalige bestuurder Erik Staal Cobouw (22 oktober 2018)

Vestiabaas wist van torenhoge commissie. Telegraaf (24 mei 2018)

Onderzoek naar fraude door medewerkers Vestia. AD-Rotterdam (13 november 2018)

Integraleoordeelsbrief 2018 Vestia (13 februari 2019)

Vestia schikt voor 175 miljoen euro met Deutsche Bank (12 Jul 2019)

Vestia komt 180 miljoen tekort voor volkshuisvesting NRC (10 oktober 2019)

Klap van Vestia-fraude dreunt nog steeds na AD-Rotterdam (11 oktober 2019)

Waarom heeft Vestia opnieuw €180 miljoen nodig? Telegraaf (11 oktober 2019)

Gedonder bij Vestia gaat gewoon verder

 

binnenlandsbestuur.nl dossier vestia

 

Meer Weten