Nieuwsbericht

Nieuwsoverzicht

Bewoners tweebosbuurt mogen volgens de Rechter blijven

Bewoners van een aantal woningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt hoeven voorlopig hun huis niet uit. De kantonrechter heeft een streep gehaald door de beëindiging van het huurcontract door Vestia, onder meer omdat de bewoners niet genoeg zijn betrokken bij de plannen voor de buurt.

In de buurt gaan ruim vijfhonderd sociale huurwoningen tegen de vlakte. Daar komen grotere en duurdere woningen voor in de plaats. De uitspraak ging over de zaak die Vestia had aangespannen tegen 17 huurders, die weigeren te vertrekken. 

Volgens de kantonrechter zijn er strenge eisen aan het ontbinden van een huurcontract in dit soort gevallen. Vestia heeft niet aan al die eisen voldaan. 

Aldus Rijnmond.

Een onverwachte overwinning van de bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. De kantonrechter verbiedt corporatie Vestia om een aantal huurders het huis uit te zetten, onder meer omdat er voor de bewoners onvoldoende sociale woningen beschikbaar zijn in de omgeving.

De uitspraak geldt als een gevoelige tik op de vingers voor corporatie Vestia en indirect ook de gemeente Rotterdam, die een fors aantal sociale huurwoningen wil vervangen voor dure woningen. Volgens de rechter zijn er terechte zorgen over het gebrek aan sociale woningen in de omgeving, ‘waardoor deze doelgroep ernstig in de knel komt.’

Een groep van ongeveer vijftig bewoners weigert te vertrekken en zijn daarom gedagvaard door Vestia. De rechtszaken gelden als een laatste strohalm voor het verzet tegen de sloop van het buurtje in de Rotterdamse Afrikaanderwijk, waar 535 sociale woningen moeten plaatsmaken voor 374 duurdere woningen. De eerste lichting kreeg drie maanden geleden ongelijk van de rechter, die oordeelde dat Vestia op correcte wijze passende huisvesting heeft aangeboden.

Is te lezen in het AD-Rotterdam.

Plottwist in zaak Tweebosbuurt: bewoners mogen van rechter in woningen blijven.

Bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam mogen voorlopig in hun huizen blijven wonen. De rechtbank heeft de vordering van Vestia om hun huurovereenkomsten te beëindigen afgewezen.

De woningbouwcoöperatie wilde dat de huurders hun woning voor 1 januari 2020 zouden verlaten, maar een aantal huurders weigerde dat en stapte naar de kantonrechter. Die oordeelde vrijdag dat de plannen van Vestia onvoldoende gewicht bieden om de huurovereenkomsten te beëindigen.

De rechter verwijt Vestia dat ze bewoners niet heeft betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Dat gebeurde pas nadat bewoners te horen hadden gekregen dat ze hun woningen uit moesten, omdat deze worden gesloopt. Daarnaast hebben bewoners nauwelijks hulp gekregen bij het vinden van vervangende woonruimte en kregen bewoners niet de mogelijkheid om in de nieuwbouwwoningen terug te keren, zo oordeelt de rechter.

De herontwikkeling van de Tweebosbuurt leidt volgens de rechter tot bijna 200 minder sociale huurwoningen. Vestia kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Meldt Hart van Nederland.

Vestia mag 17 huurovereenkomsten Tweebosbuurt niet beeindigen

De kantonrechter in Rotterdam heeft de vordering van Vestia om een aantal huurovereenkomsten te beëindigen afgewezen. Vestia heeft het voornemen om 535 sociale huurwoningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt te slopen en daar nieuwe woningen voor in de plaats te bouwen.

Vestia wil dat de huurders voor 1 januari 2020 hun woning verlaten. Een aantal huurders zijn het hier niet mee eens en weigeren hun woning te verlaten. Om dat toch af te dwingen stapte Vestia naar de kantonrechter.

Er is geen sprake geweest van het (daadwerkelijk) betrekken van de bewoners bij de ontwikkeling van de plannen voor herstructurering. De bewoners is pas om input gevraagd nadat bekend was gemaakt dat hun woningen zouden worden gesloopt en zij hun woningen moesten verlaten.

Alles afwegende

Er zijn geen motieven van financiële of bouwkundige aard. Het sociaal maatschappelijke motief dat Vestia naar voren brengt voor de Tweebosbuurt blijkt onvoldoende uit de overgelegde stukken. 

Op stedenbouwkundig vlak is niet aangetoond dat dit deel van de wijk niet in stand zou kunnen blijven. Alles afwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat de herstructureringsplannen de strenge toets van het dringend eigen gebruik niet kunnen doorstaan.

De vordering van Vestia tegen 17 huurders wordt daarom in de vandaag uitgesproken vonnissen afgewezen.

Oordeelt de Rechtspraak.

Meer Weten