Nieuwsbericht

Nieuwsoverzicht

Woondeal zuidelijke Randstad: Meer huizen, minder huur en prefabhuizen

Wonen in de Randstad moet de komende zes jaar een stuk aantrekkelijker worden. Niet alleen moeten er de komende jaren flink wat betaalbare huizen bijkomen, ook zijn er afspraken gemaakt over verbetering van bestaande wijken in onder meer Rotterdam-Zuid en Schiedam. Verder krijgen gemeenten de mogelijkheid om in te grijpen als particuliere verhuurders teveel huur vragen.

De maatregelen staan in een zogeheten woondeal die maandag is ondertekend door het Rijk, de provincie en de gemeenten in de zuidelijke Randstad. Doel is om de leefbaarheid in zwakke wijken te verbeteren.

Tot 2025 komen er 100 duizend nieuwe woningen bij. Dat moet oplopen tot 230 duizend huizen in 2030. Bijna de helft ervan wordt gebouwd in Rotterdam en Den Haag. De huizen moeten komen binnen de bebouwde kom, onder meer tussen Woudestein en de Kralingse Zoom, het Stationsgebied in Barendrecht en de Wilderszijde in Lansingerland. 

Te lezen op Rijnmond.

Rotterdam en Den Haag proberen bij minister versnelde woningbouw af te dwingen.

Rotterdam, Den Haag en minister Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) proberen vandaag een woondeal te sluiten. De bestuurlijke afspraak moet ertoe leiden dat versneld tienduizenden nieuwe huizen worden gebouwd in de zuidelijke Randstad. Misstanden op de woningmarkt moeten hiermee worden bestreden.

Rotterdam moet tot 2030 meer dan 53.000 woningen bouwen om de wooncrisis te bestrijden. Haagse en Rotterdamse huurprijzen rijzen door de schaarste de pan uit. Mensen die willen verhuizen grijpen vaak mis, starters kunnen geen kant op. En beleggers drijven de prijzen op. De PvdA riep het stadsbestuur vandaag nog op iets te doen tegen uitwassen, zoals de zogenoemde shortstaywoningen in Rotterdam. Dat zijn veelal peperdure, gemeubileerde appartementen die maximaal voor een half jaar kunnen worden gehuurd. Aan de Binnenrotte worden inmiddels huren van 2800 euro per maand gevraagd.

Is te lezen in het AD-Rotterdam.

SVH verheugd over Woondeal Zuidelijke Randstad.

Maandagavond 3 juni kwamen minister Ollongren (BZK) en de bestuurders van de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Leiden, Dordrecht en de provincie Zuid Holland bijeen om de Woondeal Zuidelijke Randstad te ondertekenen. Ook de samenwerkingsverbanden van de gemeenten in Haaglanden en Rijnmond ondertekenden deze overeenkomst. In de Woondeal staan afspraken om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid te verbeteren en de sociale voorraad meer te spreiden over de regio.

SVH is blij met de Woondeal en heeft dat met een steunbetuiging aan de minister laten weten. Mohamed Baba, voorzitter Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), lichtte de steunbetuiging toe namens alle corporaties die zijn aangesloten bij SVH. “Wij ondersteunen de Woondeal van harte. De onderwerpen die in deze deal staan genoemd hebben volop onze aandacht. De wachttijden voor woningzoekenden lopen steeds verder op, er moeten hoognodig nieuwe woningen bij worden gebouwd. 

Vindt u op de website van Stichting Verhuurders Haaglanden (SVH).

Rijk, provincie en gemeenten in de zuidelijke Randstad slaan handen ineen: 100.000 woningen erbij.

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Het Rijk ondersteunt de opgave met geld voor pilots en mankracht. Verder kunnen onder voorwaarden projecten onder de Crisis- en Herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen zodat tijdwinst kan worden geboekt.

Dat staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad die vandaag is ondertekend. De afspraken worden ondersteund door de regionale koepelorganisaties van de woningcorporaties en de regionale afdelingen van Bouwend Nederland en de NEPROM.

De nieuwste woondeal is na de woondeals met de gemeente Groningen en Stedelijk Gebied Eindhoven de eerste woondeal in de Randstand die de minister Ollongren (BZK) sluit met regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Voor de zomer wil de minister nog meerjarige afspraken vastleggen met de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht.

Te lezen bij de Rijksoverheid.

Woningnood  in oosten van Nederland door inwoners uit de Randstad.

In het oosten van het land dreigt een grote woningnood te ontstaan, en dat komt doordat steeds meer inwoners uit de Randstad naar het oosten van Nederland willen verhuizen.

In de komende vijf jaar zijn er zeker 75.000 nieuwe huizen nodig in Gelderland en Overijssel. Daarvan zullen er meer dan 60.000 ingenomen worden door mensen die uit de Randstad komen. Dat zeggen de Oost-Nederlandse provinciebesturen, die minister Stientje van Veldhoven van Binnenlandse Zaken maandag om geld vragen.

Gelderland en Overijssel willen met haar een woondeal sluiten, zoals ook is gebeurd met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. De twee provincies zetten zelf ruim 100 miljoen euro in om de woningbouw te versnellen.

Meldt Metro.

Meer Weten