Nieuwsbericht

Nieuwsoverzicht

Energiebesparing in huis loont

Energiebesparing staat volop in de belangstelling door de gestegen energieprijzen en door de opgelopen inflatie. De effecten van de prijsstijgingen verschillen per huishouden: de een is wat minder rijk, bij de ander staat het water aan de lippen. Energiebesparing zorgt ervoor dat de woonlasten voor gas en elektra kunnen dalen. Ook huurders kunnen zeker in hun woning energie besparen. Alleen al door gedragsverandering en relatief kleine investeringen kan de energierekening dalen.

Energiecoaches
Voor Vestia huurders zijn er energiecoaches beschikbaar die voorlichting kunnen geven over energiebesparing in huis. Bij bezoek aan huis ontvangt iedereen een energieladder met besparingstips. In de meegenomen energiekoffers worden hulpmiddelen en materialen getoond voor energiebesparing. De energiecoaches zijn zelf Vestia huurder en doen dit werk als vrijwilliger. Huurders kunnen een bezoek van een energiecoach aanvragen bij de Huurdersraad Vestia.

Meer informatie:

Rotterdams Milieucentrum (RMC)
De energiecoaches maken bij de voorlichting aan de Vestia huurders dankbaar gebruik van de materialen en faciliteiten van het RMC. Twee maal per jaar kunnen Rotterdammers een gratis cursus volgen voor energiecoach. Voor groepen is er in Rotterdam een beproefd voorlichtingsprogramma beschikbaar met de energiequiz, de energieladder en de energiekoffer. Dit succesvolle voorlichtingsprogramma van het RMC is overgenomen door de Woonbond en andere gemeenten. Het RMC kan in Rotterdam zeker ook de groepen met een migratie-achtergrond goed bedienen door inzet van energiecoaches die bekend zijn met de taal en cultuur.

Meer informatie:

Zie ook:

Meer Weten