Nieuwsbericht

Nieuwsoverzicht

Gemeenteraad legt Addendum Woonvisie 2030 vast

Duizenden nieuwbouwwoningen extra en minder woningen slopen. Plus meer aandacht voor woningen betaalbaar verduurzamen. Dat is de kern van het Addendum Woonvisie 2030, de aanvulling op de Woonvisie 2030. De gemeenteraad heeft het ‘Addendum’ onlangs vastgelegd.

Met het Addendum wil de gemeente de woningvoorraad in Rotterdam nog beter laten aansluiten bij de behoefte van Rotterdammers. Met de huidige woningvoorraad lukt dit nog niet goed. Nu valt 69 procent van de woningen in de sociale sector. De gemeente wil dat er meer evenwicht in het woningaanbod komt, met meer woningen in het midden- en hogere segment.

In het Addendum staat hoe de woningvoorraad tot 2030 verandert. De gemeente gaat bijvoorbeeld meer sturen op het nieuwbouwprogramma. In alle sectoren komt er nieuwbouw bij: 20 procent in de sociale woningbouw, 30 procent in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment.

Ook komt er meer nieuwbouw voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld sociale huurwoningen voor studenten, jongeren en ouderen en huurwoningen met een prijs tussen 720 euro en 1.000 euro per maand voor middeninkomens. Door voor deze groepen te bouwen, ontstaat er ruimte in de sociale huursector. Nu wonen mensen met een middeninkomen soms nog noodgedwongen in een sociale (huur)woning en sommige ouderen in een reguliere eengezinswoning, omdat er voor hen geen geschikte andere woningen zijn.

Is te lezen bij Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD).

Met het Addendum wil de gemeente de woningvoorraad in Rotterdam nog beter laten aansluiten bij de behoefte van Rotterdammers. Met de huidige woningvoorraad lukt dit nog niet goed. Nu valt 69 procent van de woningen in de sociale sector (huur en koop) en 31 procent in het middensegment of hoger (huur en koop). Een sociale woning is daarbij, net als in de rest van de regio, gedefinieerd als een huurwoning tot 720 euro of een koopwoning met een WOZ-waarde tot 140.000 euro. De gemeente wil dat er meer evenwicht in het woningaanbod komt. De hiervoor genoemde verhouding in de woningvoorraad komt namelijk niet overeen met de samenstelling van de Rotterdamse bevolking, waar steeds meer mensen een hogere opleiding en inkomen hebben.

Meld de website van de Gemeente Rotterdam.

Woningcorporaties hekelen plannen sociale woningbouw Rotterdam.

De Rotterdamse gemeenteraad heeft de cijfers en prioriteiten rond sociale woningbouw niet op orde. Dat laten vijf grote woningcorporaties in een gezamenlijke brief weten aan de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Het gaat hen om de zogenaamde woonvisie 2030 van de gemeente. Daarin staan aantallen sociale woningbouw die niet overeenkomen met waar behoefte aan is. Ook wordt er een verkeerde prijsverhouding gebruikt en legt de gemeente te veel de focus op ouderen, studenten en jongeren.

Het stadsbestuur wil niet luisteren naar de argumenten van Havensteder, Woonbron, Vestia, Woonstad Rotterdam en SOR. Volgens hen is er in 2030 een tekort van ruim 9 duizend betaalbare woningen. Dat zou blijken uit woningmarktonderzoek dat is gedaan voor het door de gemeente gesloten Regioakkoord.

Is te lezen bij Rijnmond.

Reactie Huurdersraad Vestia op addendum Woonvisie 2030 Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft het Gemeenschappelijke Overleg Huurdersorganisaties (GOH) gevraagd te reageren op het addendum op de Woonvisie 2030. Het addendum is een aanpassing op de Woonvisie. De Woonvisie is een document dat gaat over de woningbouwopgave van Rotterdam, opgesteld door de gemeente Rotterdam. De Huurdersraad Vestia is bij het GOH aangesloten. De GOH roept in de reactie op om minder sociale woningen te onttrekken uit Rotterdam. Ook vinden wij dat er meer rekening moet worden gehouden met de huurders die hierdoor worden getroffen.

Beperkte beschikbaarheid sociale woningen
Het addendum laat zien dat de gemeente Rotterdam nog steeds van plan is veel sociale woningen te slopen. Dit terwijl de beperkte beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale woningen in Rotterdam een groot probleem is. De Huurdersraad maakt zich zorgen om de negatieve effecten hiervan voor onze achterban. Zo is 50 procent van de vrijkomende sociale woningen nog maar beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. Hiernaast pakken sloop-nieuwbouwprojecten slecht uit voor zittende huurders vanwege de lage beschikbaarheid van vervangende woningen. Een zorgwekkende situatie. De sloop-nieuwbouwprojecten zijn een direct gevolg van de Woonvisie.

Te lezen op de website van de Huurdersraad Vestia.

Voorzitter, Het addendum op de Woonvisie 2030 is slechts een lichte wijziging van de plannen die er al lagen. Ons standpunt over die plannen is bekend. Wij zijn tegen. En bij 'Thuis in Rotterdam' is dat niet anders.

Voorzitter, wij betreuren de vervangingspolitiek van dit college ten faveure van de zogenaamde sterke schouders ten zeerste. In tijden van een zeer overspannen woningmarkt en stijgende huizenprijzen begrijpen wij niets van het voornemen om nog steeds zoveel woningen te slopen.

Vertelt de Partij voor de Dieren de Rotterdamse Gemeenteraad.

Voorzitter, Het papier van de woonvisie en nu het addendum is geduldig maar het doet totaal geen recht aan de werkelijkheid van alledag. De sky is the limit voor deze coalitie als het om woningen gaat

Voegt 50Plus de Rotterdamse Raad toe.

In Rotterdam is steeds minder ruimte voor kwetsbare, minder draagkrachtige huurders. Er worden huizen gesloopt ten behoeve van nieuwe, rijkere doelgroepen terwijl op andere plekken huizen verwaarloosd worden, waardoor minder draagkrachtige bewoners het nakijken hebben.

RAB, de Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging, volgt de uitvoering van de maatschappelijke taak van de woningcorporaties en zoomt in op Lombardijen waar bewoners al jaren klagen over de belabberde staat van onderhoud van hun huizen.

Woningcorporatie Vestia plant de renovatie van huizenblokken in Bospolder, in Rotterdam Noord, in de Tweebosbuurt en in Bloemhof. De bewoners worden uit hun huizen gezet om de woningen te renoveren, maar niet alle bewoners kunnen terugkeren omdat de huren gaan stijgen of omdat het profiel van de oude bewoner niet past bij de nieuwe woning, zo meldt Dagblad 010. De bewoners protesteren tegen dit beleid en Hans Boersma schreef een boze brief aan burgemeester Aboutaleb.

Valt er te lezen bij de SP Rotterdam.

Meer Weten